Dominik

Second handy

Gdy przemierzamy ulice naszych miast i miasteczek, od dłuższego już czasu, zauważyć możemy pojawiającą się coraz większą ilość, jeszcze do niedawna niedostępnych na naszym rynku,

Java Script

Java Script został napisany w 1995 roku – głównie przez Brendana Eicha. Jest to skryptowy język oprogramowania, wykorzystywany przede wszystkim na stronach internetowych. Co jeszcze warto wiedzieć o