Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia

https://www.arturdobosz.pl/leczenie-zylakow

Dyskryminacja to niewątpliwie naruszenie zasad równego traktowania wraz z pogwałceniem podstawowych zasad wolności człowieka. Jej przejawy można podzielić na główne rodzaje, z którymi mamy doczynienia w wielu aspektach naszego życia. Mowa o zjawisku dyskryminacji bezpośredniej oraz pośredniej, które choć mają odmienny charakter wzajemnie się uzupełniają.

Bezpośrednie oddziaływanie występuje w przypadku traktowania danej osoby niekorzystnie w stosunku do pozostałej grupy. Która oczywiście jest w podobnej sytuacji. Ma to miejsce przede wszystkim w miejscu pracy, gdzie takiej dyskryminacji poddawani są pracownicy ze względu wiek, czy płeć.

Natomiast dyskryminacja pośrednia, ma miejsce kiedy pozornie wszystko odbywa się zgodnie z zasadami równości, ale w praktyce jest zupełnie odwrotnie. Bowiem po czasie okazuje się, że pojawią się pewne dysproporcje, które wpływają na niekorzyść danej osoby. Oczywiście nie ma ku temu żadnych przesłanek, a i tak dochodzi do dyskryminacji jednostki.