Handel

Second handy

Gdy przemierzamy ulice naszych miast i miasteczek, od dłuższego już czasu, zauważyć możemy pojawiającą się coraz większą ilość, jeszcze do niedawna niedostępnych na naszym rynku,