Java Script

www.romintagoldap.pl

Java Script został napisany w 1995 roku – głównie przez Brendana Eicha. Jest to skryptowy język oprogramowania, wykorzystywany przede wszystkim na stronach internetowych. Co jeszcze warto wiedzieć o tym języku? Skrypty pisane w języku Java Script najczęściej umieszczane są na stronach WWW w celu zapewnienia im interaktywności. Objawia się ona m.in. reagowaniem na zdarzenia, budowaniem elementów nawigacyjnych, a także sprawdzaniem poprawności wprowadzanych do formularza danych.

Java Script umożliwia także programistom pisanie całościowych aplikacji o graficznym interfejsie dostosowanym do wybranej platformy. Dzieje się to za pośrednictwem takich technologii jak XUL, XBL, JSLib oraz XPCOM udostępnianych przez fundację Mozilla. Jeżeli chodzi o biblioteki umożliwiające tworzenie aplikacji w Java Scripcie część z nich jest udostępniana przez Microsoft – jako element środowiska Windows Scripting Host. Oprócz tego JS .NET obsługiwany jest przez środowisko .NET, a IBM udostępnia programistą wersję środowiska na Linuxa – SashXB.