Język C

www.annamedicalcenter.pl

Język C to imperatywny język programowania wysokiego poziomu, czyli taki, którego składnia ma maksymalnie ułatwić rozumienie kodu przez człowieka, co także zwiększa poziom abstrakcji języka. Język C powstał już na początku lat 70.

XX wieku, a data publikacji jego ostatniej stabilnej wersji to 8 grudnia 2011 roku. Język C został wymyślony przez Dennisa Ritchiego, który w środowisku informatycznym znany jest także z prac nad systemem UNIX.

Programista stworzył ten język na bazie języka B i miał on służyć do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu. Do podstawowych elementów języka C zaliczamy komentarze, słowa kluczowe, służące do definiowania różnych funkcji oraz typy danych – te z kolei pozwalają na określenie, jak „pojemna” ma być dana zmienna.

Oprócz tego język C zawiera również typy pochodne: struktury, unie, pola bitowe, tablice oraz wskaźniki. Znajdziemy w nim również instrukcje oraz pętle.

Dziś język C jest krytykowany m.in.

za to, że wiele prostych błędów nie jest wykrywanych przez kompilator. Kiedy C był implementowany po raz pierwszy takie rozwiązanie było po prostu zbyt drogie.