Konflikt generuje wynalazki

Często mówi się, że wojna jest siłą napędową dla gospodarek i z pewnością jest w tym sporo racji. Wyścig zbrojeń działa podobnie, czego najlepszym przykładem był okres zimnej wojny.

W tym czasie powstało mnóstwo nowinek technologicznych, które w późniejszym czasie miały ogromny wpływ na rozwój niemal całego świata. Podczas zimnej lub gorącej wojny państwa mają dodatkową motywację do podejmowania działań na polu wynalazczości.

Nowe technologie mogą przecież przyczynić się do przechylenia szali zwycięstwa na jedną ze stron, czego dowiodła historia. Poza tym, zdecydowanie łatwiej jest wówczas uzyskać środki na prowadzenie dodatkowych badań – zwycięstwo w konflikcie lub uzyskanie przewagi militarnej jest w tej sytuacji priorytetem dla państwa, co rozumie nie tylko społeczeństwo, ale również ludzie będący u władzy.

Miejmy nadzieję, że w przyszłości wojna czy też wyścig zbrojeń nie będą już miały okazji przyczynić się do powstania kolejnych wynalazków, nawet jeśli miałoby się to wiązać z wolniejszym rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym.