Powstawanie nowoczesnych technologii

Bardzo często jest tak, że wkład w powstanie jednego konkretnego wynalazku ma wielu ludzi z całego świata. Szczególnie w dzisiejszych czasach, w których przepływ informacji pomiędzy kontynentami jest płynny, naukowcy mają szansę podejmować współpracę i tworzyć nowe technologie na potrzeby ludzkości.

Oczywiście, jest kilka krajów, które wiodą zdecydowany prym w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o innowacje technologiczne, to przodują w nich wysoko rozwinięte państwa.

Najważniejszym z nich są, oczywiście, Stany Zjednoczone, które już właściwie od końca II wojny światowej są najpotężniejszym mocarstwem na świecie. Rzecz jasna, także Europa Zachodnia ma spory wpływ na dynamikę rozwoju technicznego.

Coraz silniejsza w tej dziedzinie jest również Azja, a w szczególności takie państwa, jak Japonia czy Korea Południowa. Chiny stawiają bardziej na tanią produkcję, chociaż oczywiście także one mają swoje osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości.

Niestety, w ostatnich dekadach Polska jest państwem, które bardzo mało wnosi do rozwoju nowoczesnych technologii.