Programowanie imperatywne

antykoncepcyjnie.com.pl

Główną ideą programowania imperatywnego, jest pojmowanie procesu wykonywania jako sekwencji instrukcji, które zmieniają stan programu. W skrócie więc imperatywne programy składają się z ciągu instrukcji do wykonania przez komputer i mają one – podobnie jak w lingwistyce – charakter rozkazujący. Czym jeszcze różni się programowania imperatywne od pozostałych paradygmatów? Jeżeli chodzi o odmienności między imperatywnym, a funkcyjnym czy logicznym programowaniem, w dwóch ostatnich w ogóle nie istnieje pojęcie instrukcji.

Języki imperatywne kładą bowiem nacisk na to, w jaki sposób komputer ma wykonać daną czynność, natomiast pozostałe na to „co” ma zostać wykonane. Najbardziej typowymi językami funkcjonującymi wyłącznie w imperatywnym paradygmacie programowania są Fortran i Algon. Część programistów zalicza do języków imperatywnych także Pascala, Adę oraz C.

Dziś jednak o wiele większą popularnością cieszą się języki mieszane – imperatywno-obiektowe, czyli m.in. Perl, Ruby, PHP, Java i Python.