Visual Basic .NET

www.cyforwypolsat.pl

Visual Basic .NET to zaprojektowany przez firmę Microsoft obiektowy język oprogramowania. Do wersji szóstej Visual Basic nakładał na programistów pewne ograniczenia, które dość mocno utrudniały programowanie w tym właśnie języku. Dopiero adaptacja VB na platformę .

NET przyniosła ze sobą wiele pozytywnych zmian. Jakich? Programista stosując Visual Basic .NET może wybrać stosowaną przez siebie składnię – nawet jeśli pochodzi ona z innego języka. Jednocześnie wszystkie funkcjonalności .

NET zostają zachowane. Taka procedura według niektórych jest skutkiem ubocznym stworzenia platformy .NET. Język Visual Basic .

NET jest w swojej funkcjonalności bardzo podobny do C Sharpa. Różnice na poziomie kodu są tak niewielkie, że często produkowane przez kompilatory kody w obu językach są identyczne. Charakterystyczną cechą VB. NET jest kompilowanie programu do kodu pośredniego, który następnie wykonywany jest na maszynie wirtualnej.

Z tego powodu, aby uruchomić program potrzebujemy biblioteki uruchomieniowej, np. Mono lub .NET Framework.