Visual Basic .NET

www.fczoovetitbilisi.net www.cyforwypolsat.pl

Visual Basic .NET to zaprojektowany przez firmę Microsoft obiektowy język oprogramowania. Do wersji szóstej Visual Basic nakładał na programistów pewne ograniczenia, które dość mocno utrudniały programowanie w tym właśnie języku. Dopiero adaptacja VB na platformę .

NET przyniosła ze sobą wiele pozytywnych zmian. Jakich? Programista stosując Visual Basic .NET może wybrać stosowaną przez siebie składnię – nawet jeśli pochodzi ona z innego języka. Jednocześnie wszystkie funkcjonalności .

NET zostają zachowane. Taka procedura według niektórych jest skutkiem ubocznym stworzenia platformy .NET. Język Visual Basic .

NET jest w swojej funkcjonalności bardzo podobny do C Sharpa. Różnice na poziomie kodu są tak niewielkie, że często produkowane przez kompilatory kody w obu językach są identyczne. Charakterystyczną cechą VB. NET jest kompilowanie programu do kodu pośredniego, który następnie wykonywany jest na maszynie wirtualnej.

Z tego powodu, aby uruchomić program potrzebujemy biblioteki uruchomieniowej, np. Mono lub .NET Framework.