Wielkomiejskie skupiska sklepów, czyli centra handlowe

Najczęściej to właśnie wielkie miasta, mające duży potencjał finansowy, stały się miejscem gdzie lokowane są wielkie centra handlowe.

Mniejsze miejscowości, posiadające ograniczoną ilość mieszkańców nie stanowią w dużej mierze dobrej lokalizacji dla tego rodzaju sklepów, ze względu na fakt, iż nie są one w stanie generować satysfakcjonujących zysków w stosunku do kosztów całego przedsięwzięcia.

Duży przepływ ludności, a co za tym idzie duże możliwości finansowe powodują, że każde z dużych miast ma w swojej ofercie kilka, a czasem nawet kilkanaście centrów handlowych.

Czymże jest takowe centrum handlowe? Jest to nie tylko miejsce gdzie dokonywane są zakupy, jest to także miejsce spotkań, a także spędzania czasu wolnego przez dużą część miejskiej populacji.

Pod względem gospodarczym jest to przede wszystkim wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, najczęściej kilkukondygnacyjny, oferujący możliwość prowadzenia na jego terenie różnorodnej działalności mniejszym i przede wszystkim różnym, podmiotom gospodarczym.